09-01-14

heilige Gregorios V van Constantinopel

 

Heiligenleven

De heilige Gregorios V, patriarch van Constantinopel


Gregory_V ophanging in de poort van het patriarchaat, schilderij  van  Peter von Hess.jpg

Ophanging van Gregorios V voor de poort van de Fanar, schilderij van Peter von Hess


De heilige Gregorios, patriarch van Constantinopel en Martelaar. Hij was geboren in 1745 bij vrome ouders nin het stadje demelsana. Voor zijn studies ging hij naar Athene, en later naar Smyrna waar de protestanten een hogeschool hadden gesticht. Hij werd monnik in het klooster Strofada en vervolgens in het Johannes-klooster op Patmos. De bisschop van Smyrna die hem als student had leren kennen en waarderen, vroeg hem te komen helpen. Hij wijdde hem diaken en maakte hem  zijn celmonnik, dat wil zeggen zijn persoonlijke helper die geheel met hem samenleefde. Toen deze bisschop Prokopios in 1785 tot patriarch gekozen werd, volgde Gregorios hem op als bisschop van Smyrna. In 1797 werd hij zelf tot patriarch gekozen. Het was een moeilijke tijd, waarin het telkens weer tot conflict kwam met de turkse regering. Dan werd Gregorios weer voor jaren uit de stad verjaagd, waarbij hij zich terugtrok op de Athos in het Iwironklooster. In 1818 kwam hij voor de derde maal ,op de troon tot aan zijn marteldood 3 jaar later. Want toen waren de Grieken in opstand gekomen. De woedende Turken hingen Gregorios op in de poort van het patriarchaat, de Fanar, en wierpen zijn lichaam in zee, 10 april 1821. Christenen brachten het lichaam in Odessa aan land op het te begraven. Later zijn de relieken overgebracht naar de kathedraal in Athene.

Uit : heiligenlevens voor elke dag. Uitg. Orthodox klooster Den Haag

Gregorios V van Constantinopel graf in de metropolietenkathedraal van Athene.jpgReliekschrijn van de heilige Gregorios V in de kathedraal van Athene


De commentaren zijn gesloten.