06-05-16

H. Clemens van Alexandrië,"Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed"

H. Clemens van Alexandrië (150- ca 215), theoloog

De Pedagoog, 9,83v

 

Clemens van alexandrie3.jpg

Clemens van Alexandrië

"Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed"

 

Zieken, wij hebben de Verlosser nodig; verdwaalden, wij hebben Degene die ons zal leiden nodig; dorstigen, de bron van het levende water hebben we nodig; doden, wij hebben het leven nodig; schapen hebben een herder nodig; kinderen, een opvoeder; en de hele mensheid heeft Jezus nodig...

Als u wilt, kunnen we de opperste wijsheid van de heilige herder en opvoeder begrijpen, Hij is de Almachtige en het Woord van de Vader, als Hij zich bedient van een allegorie en zegt dat Hij de herder van de schapen is; maar Hij is ook de opvoeder van de allerkleinsten. Zo richt Hij zich lang tot de vaderen, door tussenkomst van Ezechiël, en Hij geeft hun het voorbeeld van zijn zorgzaamheid: "Het verdwaalde dier zal Ik zoeken, het verlaten dier terughalen, het gewonde dier verbinden, het zieke dier sterken, maar de vette en sterke dieren verdelgen; Ik zal ze weiden zoals het hoort" (Ez 34,16). Ja, Meester, leid ons naar de groene weiden van uw gerechtigheid. Ja, U bent onze opvoeder, wees onze herder tot aan de heilige berg, totdat de Kerk zich verheft tot boven de wolken en de hemel aanraakt. "Ik zal een herder voor hen zijn, zegt Hij, en Ik zal naar mijn schapen omzien" (Ez 34,12). Hij wil mijn vlees redden door het te bedekken met het onvergankelijke kleed... "Als u dan roept, geeft Ik u antwoord, en Ik zeg: ‘Hier ben ik!’" (Jes 58,9)...

Zo is onze opvoeder; Hij is goed en rechtvaardig. "Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen" (Mt 20,28). Daarom toont men Hem vermoeid in het Evangelie (Joh 4,5), Hij vermoeit zich voor ons en belooft "om zijn leven te geven als losgeld voor velen" (Mt 20,28). Hij onderstreept dat alleen de goede herder zo doet. Wat een wonderbaarlijke gever, die ons het grootste geeft wat Hij heeft: zijn leven! Wat een weldoener, vriend van de mensen, die liever hun broer wilde zijn dan hun Heer! En Hij heeft de goedheid opgedreven tot en met het sterven voor ons aan toe.

bron : wwwdagelijksevangelie.org

 

De commentaren zijn gesloten.