16-04-17

Chrysostomos joh. : "Ga de vreugde van de Meester binnen "(Mt 25,23)

Jezus christos NICA.jpg

Een homilie toegekend aan H. Johannes Chrysostomos (ca. 345-407), priester te Antiochië, daarna bissc hop van Constantinopel, kerkleraar

Orthodoxe Paasliturgie

yekst chrysostomos joh.jpg

"Ga de vreugde van de Meester binnen "(Mt 25,23) 

Dat ieder toegewijd mens en vriend van God zich verheuge over dit mooie en lichtende feest! Dat iedere trouwe dienaar met blijdschap de vreugde van zijn Heer binnen moge gaan! (Mt 25,23) Dat hij, die de zware last van het vasten heeft gedragen, nu komt om zijn beloning te ontvangen. Dat hij, die gewerkt heeft vanaf het eerste uur, het terechte salaris mag ontvangen (Mt 20,1v). Dat hij die vanaf het derde uur is gekomen, dit feest mag vieren met dankzeggingen. Dat hij die na het zesde uur is gekomen geen vrees moge hebben, hij zal niet achter worden gesteld. Als iemand getreuzeld heeft tot aan het negende uur dat hij zich niet zal schamen over zijn lauwheid, want de meester is gul, Hij ontvangt de laatste als de eerste..., Hij is barmhartig voor hem en vervult hem. Hij geeft aan de een en dankt de ander...

Ga dus zo binnen in de vreugde van de Meester! Eersten en laatsten..., rijken en armen..., waakzamen en luien..., u die gevast hebt en u die niet gevast hebt, verheug u vandaag. Het feestmaal is gereed, kom allen (Mt 22,4). Het vetgemeste kalf wordt opgediend, dat niemand hongerig de deur uitgaat. Verheug u allen over het geloofsmaal, kom putten uit de schat van barmhartigheid. Dat niemand zijn armoede betreurt, want het Koninkrijk is voor allen verschenen; dat niemand zich beklaagt over zijn fouten, want de vergiffenis is uit het graf opgesprongen; dat niemand de dood vreest, want de dood van de Verlosser heeft ons ervan bevrijd. Hij, die door de dood werd omhelsd, heeft de dood vernietigd. Hij, die in de hel was afgedaald, heeft de hel leeggeplunderd ...

Jesaja had het voorzegd toen hij zei: "Het dodenrijk beneden is druk in de weer om u te ontvangen" (14,9). De hel is gevuld met bitterheid..., want hij werd overmeesterd; vernederd, want hij werd ter dood veroordeeld; hij viel in duigen, omdat hij werd vernietigd. Hij bemachtigde een lichaam en bevond zich tegenover God; hij heeft de aarde vastgegrepen en heeft de hemel ontmoet; hij nam wat hij zag, en hij is gevallen door de Onzichtbare. "O dood, waar is je angel? Hel, waar is je overwinning?" (1Kor 15,55). Christus is verrezen en jij werd overmeesterd! Christus is verrezen en de demonen zijn gevallen. Christus is verrezen en de engelen zijn vol vreugde! Christus is verrezen en zie dat het leven regeert! Christus is verrezen en er zijn geen doden meer in de graven, want Christus, die uit de doden is verrezen, werd de eerste van hen die zijn ingeslapen. Aan Hem de glorie en de kracht in de eeuwen der eeuwen! Amen.

www.dagelijksevangelie.org

be08ffcab2454977617e937fcb648d00.jpg

De commentaren zijn gesloten.