19-04-17

Germanus van Trier

holy_cross.gif

Heiligenleven

De heilige Germanus van Trier

Germanus van Trier25.jpg

Germanus van Trier wordt vermoord

De heilige Germanus was de zoon van een rijke senator van de stad Trier. Hij was wees en werd opgevoed in de huishouding van bisschop Modoald van die stad. Toen hij een jongeman van zeventien geworden was, deelde hij heel zijn bezit uit aan de armen en sloot zich aan bij een heilige kluizenaar, Arnulf, de voormalige minister van koning Dagobert en voormalig bisschop van Metz, die nu leefde op de Romberg (Remiremont) in Lotharingen. Tussen hen ontstond een diepe vriendschap en Arnulf wist de jonge Germanus te brengen tot de christelijke volmaaktheid.
Germanus had op zijn beurt weer grote invloed op zijn jongere broer Numerianus, en zij trokken samen naar het klooster dat zojuist gesticht was door een andere vriend van Arnulf, de heilige Romaric. Zij leefden daar volgens de regel van de heilige Columbanus‚ die bijzonder aanmoedigde tot harde ascese en het zoeken van vernederingen, om zo zichzelf steeds nauwer te verbinden met God.
Toen dit klooster te zeer onder invloed kwam van de adellijke beschermheren, die de monniken als een soort lijfeigenen gingen beschouwen, vertrokken de twee broers naar Luxeu, het klooster van de heilige Walberg. Deze erkende hun verdienste en zond hen naar Granfel, naar het nieuwe klooster dat gesticht was door Gondon, de hertog van de Elzas. Daar vandaan bestuurde Germanus nog twee andere kloosters, maar hij verbleef gewoonlijk in Granfel.
Hertog Bonifatius‚ de opvolger van Gondon, volgde een volkomen tegengestelde gedragswijze. Hij eiste de goederen van de kloosters op en verdrukte de arme bevolking. Germanus klaagde niet over de vervolging van de monniken, maar kwam wel telkens pleiten voor de belangen van de verdrukte bevolking. Dit verdroot de hertog, maar hij durfde niet openlijk tegen de geliefde abt op te treden. Daarom verzoende hij zich in het openbaar met hem, en beloofde zijn leven te beteren. Maar toen Germanus op de terugweg was naar het klooster, liet hij hem door een troep soldaten opwachten en met lansen doorsteken, in 666.

Heiligenlevens voor elke dag - orth klooster DenHaag

 

ornament4.jpg

De commentaren zijn gesloten.