16-09-17

16e zondag na Pinksteren - eerste na de Kruisverheffing

border  e5e42.jpg

 

16e zondag na Pinksteren

Zondag na de Kruisverheffing

 

Feest van de heilige Sofia  en haar drie dochters Fides, Spes en Caritas, De heilige Lambertus en de heilige Hildegard van Bingen

sofia3.jpg

Sofia en haar drie dochters Geloof - Hoop en Liefde

Lambertus heilige (2).jpg

Lambertus 

Hildegard van Bingen.jpg

Hildegard van Bingen

 

 

Lezingen :

Galaten,2,16-20 :

. [16] Aangezien wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus, zijn ook wij in Christus Jezus gaan geloven, om gerechtvaardigd te worden door het geloof in Christus en niet door de werken van de wet, want door de werken van de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden. [17] Als wij nu, door onze gerechtigheid te zoeken bij Christus, ook zelf zondaars bleken te zijn, betekent dit dan dat Christus in dienst staat van de zonde? Dat nooit! [18] Maar als ik weer opbouw wat ik heb afgebroken, maak ik mezelf tot overtreder. [19] Want staande onder de wet ben ik gestorven voor de wet, om te leven voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. [20] Ikzelf leef niet meer, Christus leeft in mij. Mijn sterfelijk leven is een leven in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij.

 Evangelie :

Marcus 8,34-9:1 :

[34] Hij riep de menigte met de leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en Mij volgen. [35] Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest vanwege Mij en de goede boodschap*, zal het redden. [36] Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen maar zichzelf schade toe te brengen? [37] Want wat kan een mens geven in ruil voor zichzelf? [38] Want wie zich schaamt voor Mij en mijn woorden te midden van deze overspelige en afvallige generatie, over hem zal ook de Mensenzoon* zich schamen wanneer Hij, bekleed met de heerlijkheid van zijn Vader, komt met de heilige engelen.’ Hoofdstuk 9 [1] Ook zei Hij hun: ‘Ik verzeker u, er zijn er hier die de dood niet zullen proeven voordat ze hebben gezien dat Gods koninkrijk met kracht gekomen is.’

 

 

tekst bijbel Galaten2.jpg

hoop.png

tekst bijbel efesiers liefde.jpg

 

border u4 (2).jpg

 

De commentaren zijn gesloten.