17-09-17

Byzantijnse liturgie : "Vele Israëlieten zal hij bekeren tot de Heer hun God. Hij zal voor Hem uit gaan ... om voor de Heer een volk in gereedheid te brengen" (Lc1,16-17)

border 23FDS.gif

Byzantijnse Liturgie
Grote Vespers van het feest van Johannes de Doper

Johannes de Doper.jpg

"Vele Israëlieten zal hij bekeren tot de Heer hun God. Hij zal voor Hem uit gaan ... om voor de Heer een volk in gereedheid te brengen" (Lc1,16-17)

Vandaag komt de grote Voorloper,
voortkomend uit de onvruchtbare schoot van Elizabeth.
Hij is de grootste onder de profeten,
en geen ander is geboren zoals hij,
want hij is de lamp
die van nabij de hoogste Helderheid voorgaat
en de stem die aan het Woord vooraf gaat.
Hij leidt Christus naar de Kerk, zijn bruid,
en bereidt voor de Heer een uitverkoren volk,
zuivert het door water met het oog op de heilige Geest.

Uit Zacharias wordt deze jonge plant geboren,
de mooiste onder de woestijnzonen,
de boodschapper van het berouw,
hij die zij die dwalen, door water zuivert,
die als voorloper het bericht van de opstanding draagt
tot in het dodenverblijf,
en die bemiddelt voor onze zielen.

Vanaf de schoot van zijn moeder,
was jij, zalige Johannes de profeet
en de voorloper van Christus:
je bent opgesprongen van blijdschap
toen je de Koningin zag komen bij de dienares,
en Hem voor je droeg die de Vader verwekte
zonder moeder in eeuwigheid.
Jij die uit een onvruchtbare moeder
en een oude man bent geboren,
volgens de belofte van de Heer,
bid Hem om onze zielen in zijn medelijden op te nemen.

(Bijbelse referenties : Mt 11,11 ; Joh 5,35 ; Mt 3,3 ; Joh 3,29 ; Lc 1,17 ; 3,16 ; Mc 6,28 ; Lc 1,40 ; 1,13)

johannes de doper.jpg

tekst bijbel psalm 25 nederl.jpg

 

 

De commentaren zijn gesloten.