18-11-17

24e zondag na Pinksteren

border Moeder Gods6.jpg

FEEST VAN DE TEMPELGANG VAN DE MOEDER GODS

'Rijkdom en dwaasheid'

 

tempelgang van de moeder Gods2.jpg

Tempelgang van de Moeder Gods

 

 

Lezingen :
Efesiërs 2,14-22

 

14Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden een gemaakt heeft, en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap, 15de wet der geboden met haar verordeningen, te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit de twee een nieuwe mens te scheppen, 16en die beiden in een lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood. 17En Hij is gekomen en Hij heeft vrede verkondigd aan u die veraf waart en vrede aan hen die dichtbij waren. 18Want door Hem hebben wij beiden in een Geest de toegang tot de Vader. 19Zo zijt gij dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, 21die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt. In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. 22In Hem wordt ook gij mee opgebouwd tot een woonstede van God, in de Geest.

 

Evangelie :

tekst bijbel Mattheus zoek eerst het koninkrijk.jpg


Lucas 12,16-21

16Hij vertelde hun de volgende gelijkenis: 'Het land van een rijk man had een grote oogst op geleverd. 17Daarom overlegde deze bij zichzelf: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn oogst te bergen. 18En hij zei: Dit ga ik doen: ik breek mijn schuren af en bouw grotere: daarin zal ik dan heel mijn rijkdom aan koren bergen. 19Dan zal ik tot mij zelf zeggen: Man, je hebt een grote rijkdom liggen, voor lange jaren, rust nu uit, eet en drink en geniet ervan! 20Maar God sprak tot hem: Dwaas! Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen; en al die voorzieningen die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan? 21Zo gaat het met iemand die schatten vergaart voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.'

 

tekst bijbel Mattheus maak je geen zorgen.jpg

Kopie van demaan.jpg

tekst Paisios of the holy Mountain.jpg

De commentaren zijn gesloten.