04-04-18

Gregorius van Nazianza : "Een arme lag voor zijn deur"

tekst Nazareth.jpg

H. Gregorius van Nazianze (330-390)
bisschop en kerkleraar
Homilie 14 over de liefde voor de armen, 38-40

 

Gregorius van Nazianze.jpg

"Een arme lag voor zijn deur"

 

“Zalig de barmhartigen, zegt de Heer, want zij zullen barmhartigheid ondervinden” (Mt 5,7). Bij de zaligsprekingen komt de barmhartigheid niet op de laatste plaats. Er staat ook: “Gelukkig wie zorg heeft voor zwakken en armen” (Ps 41,2) en “Goed gaat het de mens die weggeeft en leent” (Ps 112,5) en “Altijd is hij mild en vrijgevig” (Ps 37,26). Laten wij ons deze zaligspreking eigen maken, laten wij ernaar streven zorgvolle mensen genoemd te worden en laten wij onze goedheid tonen.
Laat ook de nacht uw barmhartigheid niet onderbreken. Zeg niet: “Ga heen, kom morgen maar eens terug” (Spr 3,28). Laat er geen uitstel tussen uw voornemen en het uitvoeren van uw weldaad komen... “Deel uw brood met de hongerigen, neem arme zwervers op in uw huis' (Jes 58,7), en doe het van harte. Paulus zegt: “Als u barmhartigheid bewijst, doe het met blijmoedigheid” (Rom 12,8). En uw weldaad zal u dubbel vergolden worden, indien u snel en bereidwillig handelt. Immers, wat met smart of uit dwang tot stand komt, is niet aantrekkelijk en heeft geen glans. Over weldaden moeten wij ons verheugen en niet treuren. ... “Dan straalt uw licht als de dageraad en is uw wond spoedig geheeld” (Jes 58,8). Wie verlangt er niet naar licht en genezing?
U, christenen, broeders en zusters in Christus, mede-erfgenamen (Gal 4,7), als u naar mij wilt luisteren: laten wij, zolang als de tijd er nog is, Christus bezoeken, laten wij Christus verzorgen, laten wij Christus kleden, laten wij Christus gastvrij ontvangen, laten wij Christus eren (cf Mt 25,31v). Niet alleen door Hem aan tafel uit te nodigen, zoals sommigen. Niet alleen met balsem, zoals Maria Magdalena, ... of alleen met benodigdheden voor de begrafenis, zoals Nikodemus ..., en niet alleen met goud, wierook en mirre, zoals de Wijzen deden... Aangezien de Heer van het heelal echter barmhartigheid en geen offers wil (Mt 9,13) en medelijden het offer van tienduizenden vette lammeren overtreft (Mi 6,7), laten wij Hem dat medelijden, die barmhartigheid bewijzen in de behoeftigen en de verschoppelingen van deze aarde, opdat zij ons, wanneer wij van hier heengaan, opnemen in de eeuwige woningen (Lc 16,9), in Christus, onze Heer.

www,dagelijksevangelie,org

De commentaren zijn gesloten.