04-02-11

Silouan de Athoniet : de nederige ziel

 

 

silouan de Athoniet foto.jpg

Heilige Silouan de Athoniet

 

 

Wanneer de ziel nederig is en de goddelijke Geest in haar is, dan is de geest van de mens gelukzalig in de liefde van God. Wanneer zij de barmhartigheid van de Heer voelt, vreest de ziel verder niets meer – geen enkel ongeluk op aarde – maar dan verlangt zij ernaar voortdurend nederig voor God te zijn en haar broeder lief te hebben. Maar als de ziel verwaand wordt, dan is haar feest afgelopen, want de genade verlaat deze ziel en zij kan al niet meer onverstrooid bidden en er komen slechte gedachten op, die de ziel kwellen.

 

Silouan de Athoniet

(Uit : De heilige Silouan de Athoniet , door Archimandriet Sophrony, p448)

 

11:40 Gepost in citaat | Permalink | Commentaren (0)

12-11-10

Simeon de Nieuwe Theoloog : Het was God Die sprak

 

Simeon de Nieuwe Theoloog :

Simeon de neuwe theoloog + basilios.jpg 

Simeon de Nieuwe Theoloog en Basilios 

 

 

 Het was God Die sprak : “Er zij licht”.

En dadelijk werd het licht.

Daarom, als Hij schijnt als een spiritueel licht

In een hart, verschijnt als een lichtflits

of straalt als de machtige zon – wat, dunkt gij,

Kan Hij (wel niet) doen als Hij

De ziel van een volgeling verlicht ?

Kan Hij haar niet zozeer verlichten

dat zij een volmaakt heldere kennis heeft

van God en hoe Hij in haar woont ?

08-10-10

Isaak de syriër : citaat

Isaak de Syriër5.jpg

 

Isaak de Syriër

“Een rechtschapen mens die wijs is, lijkt op God; hij bestraft nooit iemand om wraak te nemen wegens een misstap, maar alleen zó dat de persoon op het juiste pad kan worden gezet, of dat anderen afgeschrokken kunnen worden.”

Isaak van Ninive (de Syriër)

09:41 Gepost in citaat | Permalink | Commentaren (0)

27-08-10

Het leven van de Geest...

Het leven van de Geest

pantokrator 55.jpg

 “ Het leven van de Geest zoekt verschillende wegen om zich naar buiten uit te drukken in concrete gedragingen waarvan liefden de drijfveer is. Wie de ervaring mocht opdoen van Gods Barmhartige Liefde, kan niets anders dan die liefde rond hem uitstralen. ‘Wees volmaakt ( of ‘barmhartig ‘bij Lucas’); zei Jezus, ‘zoals uw Vader in de hemel volmaakt (of ‘barmhartig’ ) is’ (Matth.5,48; Luc.6,36). Hier ligt de eerste bron van wat straks ‘christelijke moraal’ zal genoemd worden. Op de eerste plaats komt de ervaring van het goddelijk leven in elk van ons. Het is een ervaring die kan herkend worden aan bepaalde onbetwistbare criteria : spontaniteit, vrijheid en diepe vreugde. Dit zijn altijd de tekenen van authentiek leven “

Citaat : Dom A LOUF +

17:19 Gepost in citaat | Permalink | Commentaren (0)

20-08-10

Augustinus: Broederliefde

 

Augustinus12.jpg

AUGUSTINUS : Broederliefde

“Wie niet rechtvaardig leeft, is geen kind van God, en allerminst hij die zijn broeder niet liefheeft. Want dit is de boodschap – dat gij vanaf het begin hebt gehoord : dat wij elkaar moeten beminnen” Hier laat Johannes  in zijn eerste brief duidelijk zien hoe hij tot de uitspraak komt dat alwie tegen  het gebod van de broederliefde misdoet, vervalt tot die misdadige zonde, die het kenmer is van hen die niet uit God zijn. “Niet gelijk Kaïn, die een kind van het kwaad was, en zijn broeder vermoordde. En waarom vermoordde hij hem ? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer goed. Waar afgunst heerst, is geen plaats voor broederliefde”

Augustinus : Eenheid en liefde – Augustinus preken over de eerste brief van Johannes. Vertaald door Prof. Dr. T.J.van Bavel. Uitgave Augustijns historisch instituut. P91

09:48 Gepost in citaat | Permalink | Commentaren (0)

13-08-10

Johannes van Dalhyatha : uit Brief 27

Johannes van Dalyatha

Drie eenheid 1.jpg

 

Johannes van Dalhyatha leefde tussen 690 en 780. Hij is geboren in het dorp Ardamut, in de provincie van Beit Nouhadra, vandaag ten noorden van Mossoul in Irak. Hij sterft op hoge leeftijd in het klooster waar hij als kluizenaar leefde.

 Uit Brief 27

Ik ken de Vader in zijn Gezalfde, en de Zoon zie ik door de Geest. Er is voor mij buiten Hem geen stevigheid, geen beweging, geen leven, geen perceptie. En wanneer ik opgeslorpt ben door de verwondering, zie ik Hem als zijn  ze één Lamp, en zoals deze straal ook ik. Daarom ook verwonder ik mij over mijzelf en verheug ik mij geestelijk dat in mij zich de Bron van het leven bevindt, deze Bron die het einddoel is van de onstoffelijke wereld. Dit uitleggen is aan geen wijze mens gegeven. Eer aan Hem die de zijnen tot wijzen maakt en zijn schoonheid openbaart voor de genieting van wie Hem liefhebben !

15:39 Gepost in citaat | Permalink | Commentaren (0)

27-07-10

Augustinus : Broederliefde

Broederliefde

Boutons_upimage.jpg

“Wie niet rechtvaardig leeft, is geen kind van God, en allerminst hij die zijn broeder niet liefheeft. Want dit is de boodschap – dat gij vanaf het begin hebt gehoord : dat wij elkaar moeten beminnen” Hier laat Johannes  in zijn eerste brief duidelijk zien hoe hij tot de uitspraak komt dat alwie tegen  het gebod van de broederliefde misdoet, vervalt tot die misdadige zonde, die het kenmer is van hen die niet uit God zijn. “Niet gelijk Kaïn, die een kind van het kwaad was, en zijn broeder vermoordde. En waarom vermoordde hij hem ? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer goed. Waar afgunst heerst, is geen plaats voor broederliefde”

 Augustinus : Eenheid en liefde – Augustinus preken over de eerste brief van Johannes. Vertaald door Prof. Dr. T.J.van Bavel. Uitgave Augustijns historisch instituut. P91

bloemenrand2.gif

09:10 Gepost in citaat | Permalink | Commentaren (0)

20-06-10

Makarios de Grote :als een ziel vervuld is...

 

Als een ziel vervuld is van verwachtingsvol verlangen,

En van geloof en liefde,

Oordeelt God haar waardig om

"uit de hoge kracht te ontvangen",

Hetwelk is de hemelse liefde van Gods Geest

En het hemelse vuur van het eeuwig leven;

En als dit gebeurt, gaat de ziel

Waarlijk de schoonheid van alle liefde binnen

En is zij bevrijd van de laatste boeien van het kwaad.

 

Makarios de Grote

17:44 Gepost in citaat | Permalink | Commentaren (2)